Mogelijkheden Mijn Huisarts Online

Mogelijkheden Mijn Huisarts Online

Wanneer u zich aanmeldt voor de Mijn Huisarts Online app zijn voor u (op dit moment) de volgende mogelijkheden beschikbaar in onze praktijk:

  • U kunt een vraag stellen aan de huisarts via Berichten (een E-consult). Welke soort vragen u kunt stellen, is verder toegelicht inde app. Lees deze instructies goed door!
  • U kunt een afspraak inplannen bij de assistente voor bloedprikken.
  • Uw dossier inzien.
  • Skinvision is gekoppeld aan Mijn Huisarts Online: dit is een medische app voor het controleren van plekken op je huid. Zie voor meerinformatie https://www.skinvision.com/nl/


Translate »
Call Now Button